جنسیت جنین😋

ساخت وبلاگ
چکیده : سلام نی نی قشنگم خوبی مامان جونم !؟ فردا قراره برم جنسیت,تو بدونم دل تو دلم نیس یعنی تو چی هستی... ... با عنوان : جنسیت جنین😋 بخوانید :
سلام نی نی قشنگم خوبی مامان جونم !؟ فردا قراره برم جنسیت,تو بدونم دل تو دلم نیس یعنی تو چی هستی... دختر یا پسر نفسم اصلا نمیتونم حدس بزنم هرچی هسی اشالا سالم باشی صالح باشی خوشگلم خیلی استرس اوره ...بابات خواب دیده دختری ولی من خواب دیدم پسری خخخخ دختر شدی اسمت حناس پسر شدی محمد حسین ....بگذریم امشب بعد اینکه از اون حرف ناراحت شدم پا شدم یه موزیک ملایم گذاشتمو لباسای زمستونیو دراوردم اخه هوا خیلی سرد شده بعد مشغول تا کردن بودم شوهرم اومد گفت چیکار میکنی و گیر داد  که چرا پروفایلت اینه چی بگم بهش ..سعی کردم خونسردیمو حفظ کنم و گفتم دیوونه نشو بدون منظوره بعدش بدون اینکه چیزی بهم بگه رفت بیرون منم ازش نپرسیدم کجا اخه سر موضوع ظهر ازش ناراحت بودم بعد مرتب کردن اتاقم داشتم ارایش میکردم  لباس خوشگل پوشیدم که شوهرم اومد گفت چی میخوری گفتم جوجه و رفتم تو حال دیدم غذاس به شوهرم گفت چرا خریدی وقتی غذا بود گفت فک کردم نمیخوری با خودم گفتم درمورد من چی فک کرده بعدش یکم باهم بودیم و شوهرم قرار بود فردا بره جایی واسه کارش که در مورد کارش بهم چیزی نگفته بود منم با خودم کنار اومدمو قبول کردم تا اینکه رفتیم خونه مامانم از بین حرفای شوهرم متوجه شدم در مورد دکتر صحبت میکنه که نوبت گرفته شاید چیز مهمی نباشه ولی واسه من خیلی مهم بود و تو خودم رفتم تا موقعی که برگردیم همه با هم مشغول حرف زدن بودن ولی من هنوز تو فکر بودم که چرا به من نمیگه چرا باهام مشورت نمیکنه و اینا امشب تولد خواهرم بود و داشت از سورپرایزای شوهرش میگفت و ...بعد بابامم تازه اینستاگرام نصب کرده بود یه ویدئو زنده گذاشته بود وای خیلی باحال بود برگشتیم خونه به شوهرم گفتم از چی ناراحتم و درحال توجیه کردن بود که اینجوری نبود من اگه بهت نگفتم چون باهات قهر بودم بهش میگم میخوام باهات بیام مقاومت شدید پیاده روی داره و سخته ...تو اگه نگرانی کارای دیگرو انجام نده والا ..‌بعد بهم میگه من از تو چی دیدم تو هرجا میریم گیر میدی اینکارو بکن نکن حالا تو این دعوا بهش گفتم یکم سلیقه داشته باش دومادمونو نگاه کن چیکارا کرده پولو گلو و ... اخخخخ داغ کرد دیگه نمیشد جلوشو گرفت بهم میگف فردا به بابات میگم 😂😂😂😂

...
نویسنده : بازدید : 4 تاريخ : جمعه 16 آذر 1397 ساعت: 7:02